Üldised kasutustingimused

Tere tulemast Havas SA avaldatud Havas veebisaidile, mis on saadaval aadressil www.havas.ee (edaspidi „veebisait“).

Igasugune juurdepääs veebisaidile või selle kasutamine on allutatud käesolevatele üldtingimustele (edaspidi “üldtingimused”).

Enne veebilehe kasutamist lugege hoolikalt läbi üldtingimused.

Üldtingimuste aktsepteerimine ja jõustatavus

Veebisaidile sisenedes ja seda kasutades nõustute täielikult üldtingimustega ning nõustute neid järgima. Üldtingimused on teile kohustuslikud, loetakse loetuks ja kehtivaks veebisaidi esmakordsel kasutamisel ja ainult veebisaidi sirvimisel. Samuti võite edaspidiseks kasutamiseks salvestada ja/või printida üldtingimuste koopia. Võime muuta üldtingimusi igal ajal ja ette teatamata. Need muudatused jõustuvad kohe, kui need on veebis postitatud. Veebisaidi jätkuv kasutamine pärast muudatuste tegemist tähendab muudatustega nõustumist tervikuna. Kui te ei kavatse üldtingimustega nõustuda, lõpetage veebisaidi sirvimine.

Juurdepääs veebisaidile ja selle kasutamine

TVeebileht on tasuta juurdepääsetav kõigile Interneti-juurdepääsu omavatele kasutajatele.

Pange tähele, et veebisaidi kasutamine sõltub teie seadmete võimest järgida meie minimaalseid standardseid tehnilisi spetsifikatsioone ja ühilduvusteatist. Teie kohustus on kontrollida neid tehnilisi andmeid ja kontrollida, kas teie seade ühildub meie toodete ja teenustega. Kõik veebisaidile juurdepääsu ja telekommunikatsioonivõrgu kasutamisega seotud kulud, olenemata sellest, kas riistvara, tarkvara või Interneti-juurdepääsu kulud on seotud teie juurdepääsu pakkujate ja telekommunikatsioonioperaatorite kehtestatud tingimustega, on teie kulul. Teie vastutate ainuisikuliselt oma arvutiseadmete ja Interneti-juurdepääsu eest. Veebilehte uuendatakse regulaarselt ja seetõttu võidakse igal ajal teha muudatusi. Jätame endale õiguse tühistada, muuta või peatada juurdepääs veebisaidile igal ajal ilma ette teatamata, eriti hoolduse eesmärgil. Lõpuks ei garanteeri me, et kogu veebisait või osa sellest on saadaval ja/või sobib igas maailma riigis. Kui külastate veebisaiti, ei ole teil õigust kasutada ega lubada kolmandatel isikutel kasutada ühtegi automatiseeritud süsteemi või tarkvara, mis võib veebisaidilt sisu või andmeid ärilistel eesmärkidel ekstraktida. Nõustute mitte kasutama veebisaiti pettuse eesmärkidel ega osalema käitumises, mis võib kahjustada Havas SA või kolmandate isikute mainet, huve ja õigusi, ega sooritama kuritahtlikke või pahatahtlikke tegusid, näiteks:

Üldiselt nõustute mitte tegutsema viisil, mis võib veebisaiti kahjustada, häirida või üle koormata, mitte tegema sellest koopiaid ega mitte mingil viisil takistama selle tavapärast kasutamist ja funktsionaalsust.

Juhime tähelepanu, et üldtingimuste sätete rikkumise või kahtlustatava rikkumise korral jätame endale õiguse piirata, peatada või lõpetada teie juurdepääs veebisaidile, võttes selleks kõik vajalikud tehnilised meetmed, ilma et see piiraks kõik võimalikud pöördumised teie vastu.

Meie veebisaidil oleva teabe usaldusväärsus

Veebilehel avaldatud teave ei ole nõuanne ja seetõttu ei tohiks sellele kui sellisele tugineda. Veebisaidil oleva teabe ajakohasust, täpsust, täpsust või täielikkust ei garanteerita.

Intellektuaal- ja tööstusomand

Veebisaidi sisu, selle üldine struktuur ja eelkõige tarkvara, tekstid, animeeritud või pildid, illustratsioonid, fotod, heli, oskusteave, klipid, videod, kasutatud graafilised elemendid ja kõik muud veebisaidi koostisosad on kas Havas SA eksklusiivne omand või Havas SA litsents. Veebisaidi täielik või osaline esitus mis tahes isiku poolt mis tahes või mis tahes viisil, sealhulgas allalaadimine, reprodutseerimine, edastamine, levitamine, kuvamine, levitamine ja täielik või osaline integreerimine olemasolevasse teosesse ilma Havas SA eelneva kirjaliku loata, on keelatud. Sama kehtib ka veebisaidil kuvatavate andmebaaside kohta, kui see on asjakohane ja mis on kaitstud intellektuaalomandi eeskirjadega. Veebilehe ja selle partnerite kaubamärgid, domeeninimed, nimed, loosungid ja logod on samuti seadusega kaitstud. Veebilehe elementidest tehtud eristusmärkide igasugune täielik või osaline reprodutseerimine ilma Havas SA eelneva kirjaliku loata on keelatud.

Isikuandmed ja küpsised

Teie isikuandmete privaatsus on meie jaoks oluline. Võime koguda teilt teavet veebisaidil saadaolevate vormide kaudu. Andmekaitseõiguste kohta lisateabe saamiseks lugege meieprivaatsuspoliitikat, et saada üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Küpsiseid võidakse installida ka siis, kui veebilehte sirvite. Palun lugege meie küpsiste poliitikat, , et teada saada, kuidas ja miks me küpsiseid kasutame.

Kohaldatav seadus

Üldtingimusi reguleerivad Eesti ja Euroopa Liidu seadused ja nendega seoses tekkivad küsimused või vaidlused kuuluvad pädeva jurisdiktsiooni alla. Nõustute sõnaselgelt ja reservatsioonideta, et pääsete veebisaidile juurde ja kasutate seda ainult sellisel kujul, nagu see on, omal vastutusel, ja et olete kohustatud järgima kohalikke seadusi, mis kehtivad veebisaidi kasutamisel ja/või üldisemalt veebileht.

VEEBISAIDILE JUURDEPÄÄSU JA SELLE KASUTAMISEGA SEOTUD KOHTUVAIDLUSTE KORRAL, MIS ON SEOTUD SPETSIALISTIDE JA/VÕI KAUPLEJATEGA, MÄÄRATAKSE OTSENE PÄDEVUS PÄDEVALE KOHTULE, OLENEMATA MITME KOSTJA VÕI KOLMANDATE ISIKUTE KAASAMISEST, SAMUTI KIIRELOOMULISTE VÕI ENNETAVATE MEETMETE VÕTMISEKS, KIIRMENETLUSE TAOTLUSEGA VÕI AVALDUSE ESITAMISEGA.

Üldsätted

Kui mõni Üldtingimuste säte tunnistatakse kehtetuks, siis see kustutatakse või asendatakse. Tühiseks tunnistamine ei mõjuta mingil juhul ülejäänud üldtingimuste sätteid. Asjaolu, et Havas SA ei ole nõudnud klausli või õiguse kohaldamist Üldtingimuste mis tahes sättest tulenevaid tingimusi, ei loeta ühelgi juhul sellest loobumiseks. Veebileht ja selle üldtingimused on saadaval eesti ja inglise keeles.

Võta meiega ühendust

Kui teil on küsimusi või taotlusi veebisaidil ilmuva sisu või üldtingimuste kohta, võtke meiega ühendust järgmisel [email protected]