Tule meile tööle! Banner Tule meile tööle! Banner

Meie inimesed ja töökultuur

Kõlab nagu midagi sulle?

Elu Havasis tähendab suurte tegude koos tegemist ja me otsime alati meie eriala säravamaid talente. Kui oled looja, innovaator ja oma eriala suhtes kirglik, tahame sinust kuulda!

Loe rohkem
Mitmekesisus ja kaasamine

Mitmekesisus ja kaasamine

Me usume, et suurepäraste ettevõtete vundamendiks on suurepärased kultuurid. Oleme astumas märkimisväärseid samme, et luua tõeliselt kaasav kultuur meie Village’is; see tähendab, et pakume kõikidele meie inimestele eduks ja läbilöömiseks võrdseid võimalusi.

Me tahame olla keskkond, kuhu inimesed tulevad kokku, et teostada oma kõige paremaid töid ning samas ka, et kogeda karjääri parimaid hetki. Mitmekesisus ja kaasamine on meie kõigi ühine vastutus, mida kinnitab ja toetab meie “All in” lähenemine, et saaksime tõelise globaalse lähenemise lainel üles ehitada töökultuuri ruumi, mida rikastaksid erinevad perspektiivid, võrdsed võimalused, ning arengut, enesereflektsiooni ja julgeid arutelusid soosiv keskkond.

Loe rohkem
Õpime ja kasvame

Õpime ja kasvame

Oleme pühendunud järjepidevale arengule ning innustame meie töötajaid kasu saama kõikidest meie poolt pakutud võimalustest, näiteks kohaliku agentuuri treeningprogrammidest, kohalekutsutud külaliste esinemistest, eriprojektidest ning meie ainulaadsetest globaalsetest õppimiskogemustest.

Havas Lofts ja Havas NextGen võimaldavad töötajatel omandada uusi oskusi ning luua ühendusi ka teiste turgudega läbi Havas perekonna, tekitades seeläbi meie töötajate vahel tugevamat koostööd globaalsel tasemel. Femmes Forward peamiseks eesmärgiks on naiste võimendamine ning nende karjääride arengu kiire kasvu abistamine. Me jätkame uute programmide loomist, et innustada värskete mõtete teket, avastamist ning järjepidevat kasvu meie töötajate karjäärides.

Loe rohkem
Globaalse võrgu perekonna tunnetus

Globaalse võrgu perekonna tunnetus

Me oleme ärakirjeldamatult uhked kõikide nende ainulaadsete isiksuste, perspektiivide ja kirgede üle, mis eksisteerivad üheskoos meie Havase peres. Me innustame oma töötajaid kasutama kõiki saadaval olevaid võimalusi avastamiseks, õppimiseks ja kasvamiseks, ning oleme pühendunud kõikide meie töötajate jaoks turvalise ja kaasava keskkonna loomisele. #EluHavases eesmärgiks on harmooniline koostöö ja tähendusrikaste muudatuste esilekutsumine.

Loe rohkem